Space-lab.be is een onafhankelijk onderzoeksbureau voor ruimtelijke kwaliteit. Wij ijveren voor meer open, leefbare en verweven ruimte en werken aan een duurzame en kwaliteitsvolte ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling.

We geven gevraagd en/of ongevraagd advies over ruimtelijke aspecten, door processen met een ruimtelijke impact te begeleiden, door creatieve ontwerpen te maken voor ruimtelijke knelpunten en door lezingen en cursussen te geven over de ruimte en de ruimtelijke ontwikkeling.

 

#ruimtelijkeplanning #procesmanagment #ConsultancyRuimtelijkeOrdening

 

Sector: ruimtelijke planning en ordening

Groeifase: vroege groei

B2B/B2C: B2B

Oprichtingsjaar: 2012

Aantal personen werkzaam: 4

 

Ik bied

 duurzame en inspirerende ontwerpen met het oog op de generatie van morgen. We hanteren een directe communicatie en durven vooruitstrevend te zijn. Via een integrale aanpak creëren we win-winsituatie voor alle betrokkenen en de omgeving. 

 

Ik zoek

 Wij zoeken teams die ons kunnen bijstaan in onze multidisciplinaire aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit, architectuur, landschap, etc.

 

Address iconOh! Mechelen
Kanunnik De Deckerstraat 20 bus A
2800 Mechelen