ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS.

Stad Mechelen baat vanaf 2022 niet langer Oh! Mechelen uit.

Voor het beheer geven wij vanaf januari de fakkel door aan bewOh!ners Frank Alaerts, Bart Van Besien, Kris De Meester en Guy Willemot. Later in het jaar worden zij ook officieel de trotse nieuwe eigenaars.

Vergaderzalen en werkplekken zijn nog steeds te huur. Voor beschikbaarheden, prijzen en voorwaarden: contacteer info@oh-mechelen.be. Voor een algemeen overzicht van alle vergadermogelijkheden in Mechelen, kan je steeds terecht bij onze collega’s van Meet in Mechelen.

Ondernemershuis Mechelen

Met vriendelijke groet,

Oh!team van stad Mechelen

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS. 

Omschrijving: 
Het project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS. stimuleert cross-sectorale samenwerkingen tussen creatieve en reguliere sectoren in de provincie Antwerpen, om innovatie te stimuleren.
Periode:  juni 2016 - april 2018
Rol stad Mechelen:  copromotor
Partners: 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen - POM Antwerpen, Strategische Projectenorganisatie Kempen, Stad Mechelen - Stadhuis - Algemene diensten, Stad Antwerpen, Antwerpen Kunstenstad - Musea en Erfgoed Antwerpen, DESIGNCENTER DE WINKELHAAK en Stad Turnhout

Over ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS.

Het project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS. draagt de meerwaarde van cross-sectorale samenwerking uit en brengt KMO's uit eerder traditionele industrieën in contact met ondernemers uit de creatieve sectoren.

We werken laagdrempelig, actie- en resultaatgericht en leggen de focus op:

  • Creëren van een bewustmaking omtrent de toegevoegde waarde van de competenties en expertise van creatieve en culturele ondernemers voor KMO's en hun transitie naar innovatieve bedrijfsmodellen.
  • Het samenbrengen en matchmaken van ondernemers uit traditionele sectoren en ondernemers uit de culturele en creatieve sectoren met als doel duurzame contacten te bewerkstelligen.
  • Het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van concrete kruisbestuivingstrajecten tussen KMO-bedrijfsleiders en creatievelingen.

De acties van dit project vinden plaats in de provincie Antwerpen, mits nauw overleg en in bovenlokale afstemming met de andere actoren in het Vlaamse werkveld, zoals het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en Flanders DC. De werking op Vlaams niveau wordt doorgetrokken in de eigen regio en waar mogelijk is er maximale afstemming en samenwerking met de andere Vlaamse regio's.

Het project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. CONNECTING THE DOTS. stimuleert cross-sectorale samenwerkingen tussen creatieve en reguliere sectoren in de provincie Antwerpen, om innovatie te stimuleren.
Hiertoe worden onder meer co-creatietrajecten, workshops, bedrijfsbezoeken, opleidingen en netwerkevenementen georganiseerd.
ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., het designplatform voor de provincie Antwerpen werkt voor dit project samen met Stad Mechelen, Stad Turnhout en SPK en ontvangt hiervoor 520.654,44 euro subsidies van Europa via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Meer info

Heb je nog vragen of wil je graag meewerken, neem dan contact op met Stijn Anthoons via stijn.anthoons@mechelen.be of 0472 79 40 33.

 

EFRO logo's